This text is replaced by the Flash movie.
I decided to use a proprietary technology instead of open standards to display my site, so you can't view it, sorry. Basically I intentionally made the decision to limit my site only to people who are able to use a piece of software that is controlled by a single company, and since apparently you are either using a platform that doesn't support that software (like the iPhone or other device), or you rightly made the choice not to install the software, I am considering you to be not worthy enough to see my content. I recommend that you close this page and never return to my site, since I obviously don't care about you enough.
Dekl. zgodności Cennik Kontakt

   GALERIA

OŚWIADCZENIE
PRO-TEC sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, informuje, iż wprowadzone do obrotu niskonapięciowe urządzenie ograniczające przepięcia „PRO-TEC” typ T1T2 model BY1- B+C/4 (nr katalogowy 33213040) nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na nie dołączenie do wyrobu instrukcji zawierającej informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania oraz nie umieszczenie na wyrobie nazwy, zarejestrowanego znaku towarowego i kontaktowego adresu pocztowego producenta. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
21. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2008 - 16-18.09.2008


20. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2007 - 11-13.09.2007


19. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2006 - 12-14.09.2006


18. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2005 - 13-15.09.2005 r.
          © 2009 InfoCoig bis
Strona Główna  |  O Firmie  |  Oferta  |  Do pobrania  |  Katalog stron www  |  Kontakt


Valid HTML 4.0 Transitional Poprawny CSS!